Pojeďte s námi do Lurd

Olomoucký arcibiskup o. Jan Graubner

P. Mgr. Roman Vlk (* 1981),

pochází z Prakšic. Vyrůstal ve věřící rodině společně se 3 sourozenci. Po absolvování gymnázia v Uherském Brodě nastoupil na VUT v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Během prvního ročníku se přihlásil do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a byl roku 2008 vysvěcen na kněze pro olomouckou arcidiecézi. Jeho první kněžské působiště bylo ve Zlíně – farnost sv. Filipa a Jakuba. Poté působil ve farnostech Rožnov pod Radhoštěm, Zašová, Veselá, Rataje u Kroměříže, Zlobice, Počenice. Od léta 2013 je kaplanem farnosti Veselí nad Moravou a Církevní základní školy Veselí nad Moravou.

PÁTER TADEÁŠ MIKULÁŠ KRÁL OFM

je rehoľný kňaz žijúci na Spišskej Kapitule. Pôsobil vo viacerých farnostiach na Slovensku a františkánskych kláštoroch (Kežmarok, Poprad, Mníšek nad Popradom, Dovalovo, Chrasť nad Hornádom, Trnava, Nové Zámky). Má bohaté skúsenosti so sprevádzaním pútnikov do Ríma i Lúrd, je to veľmi milý, priateľský a láskavý človek so srdcom na dlani, vždy ochotný pomáhať.

P. Georges Mondo Makonzo SVD

Pocházím z Demokratické republiky Kongo. Narodil jsem se v 9.5.1982 v Kinshase. Jsem z křesťanské rodiny. Mám tři bratry a tři sestry a já jsem jediný kněz ve své rodině. V roce 2003 jsem začal kněžskou a řeholní seminární formaci u misionářů Společnosti Božího Slova. Od roku 2004 do roku 2007 jsem studoval filozofii na Katolické univerzitě v konžské Kinshase. Poté, co jsem dokončil svá filozofická studia, šel jsem do noviciátu. Zde jsem po roce pak skládal první řeholní sliby, v červenci 2008. V tomto roce jsem také odcestoval do Ghany, kde jsem studoval dříve angličtinu a pak teologii. Ale před věčnými slibů jsem byl jmenován našem generálním představeném na misie na Slovenské provincii (Česko a Slovensko je totiž u nás verbistů stále jedna spojená provincie). V květnu 2014 jsem ukončil své teologické studium a v Kongu jsem pak byl vysvěcen na kněze v červenci 2014. Přijel jsem sem jako duchovní zaměstnanec litoměřické diecéze. Byl jsem jmenován farním vikářem v Mimoni. Ale protože jsem neuměl český jazyk, musel jsem se ho začít učit. Z tohoto důvodu jsem bydlel v Uhříněvsi v naší farnosti. Jezdíval jsem každý den do centra prahy do jazykové školy. Celý rok jsem měl lekce, každý den tři hodiny od pondělí do pátku. Od prvního července 2016 jsem kaplanem v římskokatolické farnosti v Kolíně. Nevěděl jsem nic o této pouti, ale když jsem ještě se učil český jazyk, spolužáka mluvila o této pouti a skrze ni jsem byl pozván. Těším se na svou první pouť do Lurd.

o. Jan Turko

Narodil jsem se v roce 1965 v městečku Głubczyce v polském Slezsku. V roce 1987 začal jsem studovat v kněžském semináři v Nysie. V roce 1990 náš seminář navštívil olomoucký arcibiskup František Vaňák a poprosil o pomoc. Tehdy se nás 10 bohoslovců rozhodlo dokončit seminář v Olomouci a pomoct v pastoraci na Moravě. Rok jako jáhen působil jsem ve farnosti Strážnice. Po Po kněžském svěcení byl jsem rok kaplanem v Zábřehu na Moravě. Potom jsem 7 let byl duchovním správcem farnosti Strání a v roce 2001 jsem začal kněžskou službu ve farnosti Jevíčko na Malé Hané a měl jsem ještě farnosti Chornice a Křenov – celkem bylo to jedno městečko a 10 vesnic. V roce 2010 otec arcibiskup mně ustanovil farářem v Uherském Hradišti. Od července 2016 jsem se stal farářem v Kněždubu. Ze společenstvím cyklopoutníků jsme putovali do Říma, Ze Soluně na Velehrad, Do Fatimy přes Paříž, La Saletu, Lurdy, Santiago de Compostela.

o. Martin Kubeš

Narodil jsem se 12.1.1967 v Ostravě, Po základní škole jsem studoval obor železniční doprava a přeprava a poté se stal na chvíli výpravčím v železničních stanicích Jistebník a Nový Jičín Město, a to včetně vojenské služby konané v Hlohovci (SK) a v Písku . V roce 1988 jsem se stal bohoslovcem semináře v Litoměřicích. Od třetího ročníku bohosloví jsem pak studoval již v Olomouci. Na jáhna vysvěcen 1993 v Olomouci a sloužil tak pro dobro farnosti Přerov. Na kněze jsem byl vysvěcen pak v roce 1994 a sloužil jako farní vikář v Hlučíně a současně jako administrátor Šilheřovice. V roce 1995 jako farní vikář Krnov a jako administrátor farnosti Lichnov u Bruntálu, Sosnová, Zátor a chvíli také jako administrátor farnosti Úvalno a Široká Niva. V roce 1997 jsem se stal administrátorem farnosti Slavkov u Opavy a Litultovice a Hlavnice. Od roku 1999 jsem notářem Biskupství ostravsko-opavského a také jsem vypomáhal jako farní vikář ve farnosti Ostrava-Zábřeh, chvíli také jako farní vikář a později i jako administrátor farnosti Ostrava- Michálkovice, chvíli také jako farní vikář v Ostravě-Moravské Ostravě, potom jakožto zastupující administrátor v Ostravě Mariánských Horách a od roku 2006 jsem se stal farářem farnosti Strahovice a na rok také administrátorem Chuchelné. V roce 2009 jsem byl odvolán i z farnosti Strahovice a dosud jsem jen notářem biskupství.

P. Jerzy Walczak

se narodil 21.3.1964 v polské Nyse v opolské diecézi, studia teologie dokončil v Olomouci, kde byl v roce 1993 vysvěcen na kněze a od té doby působil na různých místech olomoucké arcidieceze. Nyní je už šestým rokem duchovním správcem holešovského děkanátu a farářem v Holešově. Jeho velkým koníčkem je cyklistika a v poslední době i nordic walking, takže není pro něj žádný problém často navštěvovat jemu svěřené poutní místo Sv Hostýn. Vlaková pouť do Lurd je pro něj a jeho farníky velkou výzvou.

P. Jaroslav Knichal

Narodil jsem se v roce 1976 v Uherském Hradišti. Po maturitě na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži jsem studoval teologii na olomoucké univerzitě. Po vysvěcení na kněze v roce 2001 jsem sloužil dva roky jako kaplan v Přerově. Poté jsem absolvoval základní vojenskou službu v Litoměřicích a ve Velké Hleďsebi. V roce 2003 jsem se stal vojenským kaplanem 7. mechanizované brigády v Kroměříži. Následovali vojenské posádky Hranice, Olomouc a Praha. Zúčastnil jsem se čtyř zahraničních operací s českými vojáky (Irák, Kosovo, 2x Afghánistán). Od roku 2015 vykonávám službu hlavního kaplana Armády ČR. Každý rok Duchovní služba AČR organizuje v měsíci květnu cestu do Lurd na Mezinárodní vojenskou pouť, které se zúčastní 12-16 tisíc vojáků z více než 40 zemí.

P. Josef Janek

Pocházím z města Bílovec u Ostravy. Po vysvěcení na kněze v roce 1981 jsem působil nejdříve ve Strážnici, pak ve Veselí nad Moravou a po té v kněžském semináři v Olomouci. Před čtyřmi lety jsem ukončil své působení v Uničově a nyní jsem farářem ve farnosti Hluk, na Jižní Moravě. Na pouti v Lurdech jsem byl s poutníky poprvé a naposled v roce 1992 a byl jsem tímto poutním místem velmi osloven. Přesto jsem slíbil Panně Marii, že se zde opět vydám až s nějakou velkou poutí, nejlépe diecézní a to společně se svým s biskupem. Jsem rád, že touto vlakovou poutí mohu tento svůj nevyslovený slib splnit.

P. Josef Říha

Jmenuji se P. Josef Říha. Působím pátým rokem ve farnosti Bílovice u Uh. Hradiště. V loňském roce na jaře jsem se zúčastnil vlakové pouti do Lurd s CK Kučera ze Zlína. Spolu s 14 kněžími jsme vytvořili duchovní zázemí pro 500 poutníků. Především duchovní prožitek cestou ve vlaku byl ojeditelný a úchvatný. Společné slavení mše svaté, společné modlitby a duchovní program byl sjednocujícím prvkem, který z poutníků vytvořil skutečnou rodinu. Asomotný třídení pobyt v Lurdech byl výjimečný. I když jsme byli ubytování v různých hotelích, vždy jsme se slévali v jednu řeku k Massabijelské jeskyni nebo do Růžencové baziliky. Putovali jsme společně křížovou cestou nebo ve večerních procesích se svícemi. Po dobu pobytu v Lurdech většinou pršelo. Ale i to bylo znamením o mnoha milostech a duchovních darech, které se nám všem v Lurdech dostaly. Aco říci o hotelech a personálu ve vlaku? Vše bylo na jedničku s hvězdičkou. Připravovanou pouť v roce 2017 vřele doporučuji komukoli, zvláště lidem málo pohyblivým nebo na vozíčku, pokud si zajistí doprovod. Tedy střádejte korunku ke korunce a budou Vám dobrou investicí v duchovní zážitek.

P.Mgr., Ing. Pavel Šupol.

V průběhu studia na Fakultě stavební v Brně nově pozval Krista do života a začal se ptát, jaké je jeho životní povolání. Touha po službě lidem jej vedla k dalšímu studiu, tentokrát teologie na CMTF v Olomouci spojeném s přípravou ke kněžské službě. Vroce 2009 byl vysvěcen na kněze, dva roky působil jako kaplan ve Zíně, 3 roky jako administrátor farnosti Vracov a Vlkoš u Kyjova, v současné době působí jako vícerektor arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

P.ThLiC.,Mgr. Piotr Grzybek

nar 13.10.1976. Teologickou fakultu absolvoval v Olomouci. (Mgr.). Kněžské svěcení přijal v roce 2003, kaplan v Šumperku, pak ve Starém Městě pod Sněžníkem. Magisterium z teologie se zaměřením na kanonické právo v Olomouci, Licenciát z teologie (Starý Zákon) na Opolské Univerzitě v Opoli a magisterium a licenciát z kanonického práva na Lubelské Univerzitě v Lublinu. Člen Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Každá pouť na posvátná místa je jakýmsi druhem, exercicii na cestě. Monohkrát jsem putoval pěšky na poutní mariánská a pokaždé jsem se vrátil posilněn na cestě víry. Člověk se může trochu ,,odrthnout´´ od toho cco má denně kolem sebe, starosti, ale i radosti, a zaměřit se na to nejpodstatněnjší - vztah Pán Bůh a já. Doufám, že i tato pouť - stejně jako předchozí exercicie na cestě - jak pro mě tak pro všechny poutníky bude novým začátkem. Začátkem obnoveného a posilněného přátelství s Bohem. A ta, která provází křesťany a pomáhá jim od začátku - Panna Maria nám vyprosí u Boha požehnanání a pomoc k tomuto zase-obrácení a změně života k více Božímu, podle jeho vůle.

P.Mgr. Karel Hořák.

Narodil jsem se 9.7.1980 ve Vsetíně. Pocházím z krásné malé vesničky, která se jmenuje Lačnov u Valašských Klobouk. Na cestu kněžství jsem se rozhodl po maturitě a v roce 1999 jsem nstoupil do přípravného ročníku Teologického konviktu v Litoměřicích. Poté jsem pokračoval v kněžském semináři v Olomouci a studoval na Teologické fakultě, kterou jsm ukončil v roce 2005. Po ukončení jsem přijal z rukou o. biskupa Josefa Hrdličky jáhenské svěcení a byl poslán jako jáhen na Arcibiskupské gymnázium do Kroměříže, kde jsem prožil překrásný rok mého života. V sobotu 24.6.2006 jsem byl vysvěcen o. arcibiskupem Janem Graubnerem na kněze a jako kaplan poslán do farnosti Zlín sv. Filipa a Jakuba a zároveň jako kaplan do farnosti Březnice u Zlína. Zde jsem prožil krásné 2 kaplanské roky. Po dvou letech působení ve Zlíně mě pak o. Arcibiskup poslal ještě jako kaplana do farnosti Lideško a Francova Lhota. Zde jsem prožil 1 rok. V červenci 2009 jsem pak byl ustanoven jako administrátor a později jako farář farnosti Hošťálková, Pržno a Rúžďka v děkanátu Vsetín, kde jsem dodnes už sedmým rokem. Zároveň mě o. Arcibiskup svěřil práci s mládeží - stal jsem se tzv. Kaplanem pro mládež v děkánátu Vsetín. Moc se těším na naši společnou pouť.

P. Josef Zelinka

ročník 1967. Pocházím z Buchlovic, což je obec u Velehradu. Vyrůstal jsem ve věřící praktikující rodině ještě se dvěma sourozenci. Po ZŠ jsem studoval SPŠ dřevařskou, obro nábytkářství v Bystřici pod Hostýnem a po maturitě nastoupil do továrny na nábytek v Koryčanech. Během základní vojenské služby v Klatovech a v Praze jsem prožil období přerodu k osobně prožívané víře a po její skončení jsem se začal zapojovat do života církve a farnosti. V r. 1990 jsem absolvoval katechetický kurs a začal v rodné farnosti učit náboženství. Abych se mohl věnovat i další činnosti v dětské schole a s ministranty, opustil jsem výrobu nábytku a přijal jsem místo jako noční hlídač na hradě Buchlově. Následovalo dálkové studium teologie, za kterého jsem v r. 1994 přestoupil na denní současně se vstupem do kněžského semináře. Jáhenské svěcení jsem přijal v r. 1997 a kněžské v r. 1999. První rok kněžské služby jsem prožil jako kaplan ve Valašském Maziříčí. Dalších pět let jsem byl duchovním správcem v Hulíně a od r. 2005 jsem farářem v Otrokovicích. Během té doby jsem absolvoval řadu poutních výprav autobusových i pěších. Nyní se těším na novou zkušenost vlakové poutě.

P. Marin Vévoda

pochází ze Švábenic, své pastorační působení začal jáhenskou praxí v Otrokovicích poté byl kaplanem postupně v Luhačovicích, Zábřeze a Drahotuších, nyní od roku 2010 působí ve Velkém Ořechově u Zlína. Protože mu minulá pouť do Lurd r.2015 moc nepomohla, aby se polepšil, musí si to zopakovat.

P. Mgr. Jiří Komárek

Narodil jsem se 6.7.1962 v Jihlavě, kněžské svěcení jsem přijal 7.9.1991 v Brně. Působil jsem jako kaplan v Brně na Křenové, potom samostatně v Loděnicích u Moravského Krumlova, v Hovoranech a nyní v Drnholci u Mikulova. V roce 2014 jsem se zůčastnil výroční vlakové pouti do Lurd, což byla moje první návštěva tohto poutního místa. Prožívání víry je záležitostí jak niternou, která se projevuje osobním vztahem k Bohu a osbní modlitbou, tak i věřejnou, nakolik se scházíme ke společné modlitbě a především ke slavení eucharistie. Tomu odpovídá i pouť do Lurd, kde se setkávájí nejrůznější národy, kde si uvědomujeme sílu jednoty a společné modlitby, kde můžeme mít prožitek světové církve, které se schází uctít svou Matku, jejíž přímluva je nejmocnější a jejiž cesta, na kterou nás zve nejjistější.

O. Libor Churý

ročník 1977 z Morkovic. Měl jsem to veliké štěstí, že jsem vyrůstal ve fungující a křesťanské rodině. Přesto moje cesta ke kněžství nebyla úplně přímočará. Po absolvování AG v Kroměříži jsem se vydal studovat Stavební fakultu do Brna, ketrou se mi podařilo úspěšně absolvovat v roce 2002. Při hledání co s načatým životem jsem se dostal na civilní vojenskou službu na faru do Rajnochovic, kde už desetiletí fungovalo Arcidiecézní centrum života mládeže. Až zde se k mým uším konečně dostal Boží hlas, který mě zval ke kněžství. Nastoupil jsem tedy do semináře a vroce 2011 jsem byl vysvěcen na kněze. Působil jsem jako kaplan 2 roky v Přerově a 2 roky ve Zlíně. Nyní jsem byl ustanoven duchovním správcem v Olomouci - Nových Sadech a Slavoníně, kde se pomalu orientuji a seznamuji s lidmi i se situací. Každá pouť je obrovskou příležitostí přiblížit se k Pánu. Vlakovou pouť proto beru jako zvláštní možnost něco takového prožít - ve větším společenství, pod vedením Panny Marie.